سازمانی مردم نهادکه بر اساس مسئولیت اجتماعی و بر پایه  آموزه های دینی و ملی شکل گرفته است.هدف این موسسه کمک به خانواده های محترم و آبرومند فقرا،ایتام و معلولین بوده و توانمندسازی زنان سرپرست خانواره از اصلی ترین اهداف ما میباشد.
این موسسه به هیچ ارگان و یا دستگاهی وابسته نبوده و با کمکهای مردمی اداره میگردد. سازمانهای موظف دولتی بر عملکرد این موسسه نظارت دارند.

 

همیاری خیرین، بزرگترین پشتوانه برای ما

 

ما با یاری شما توانسته ایم به ۸۵۰ خانواده تحت پوشش  برای ۲۹۰۰ نفر مستمری مقطعی و ماهانه و خدمات رایگان ارائه دهیم شاید این کارها نقطه عطفی باشد برای شروعی دوباره و برای رها شدن از رنج و نامیدی و از این بابت خوشحالیم که در کنار شما هستیم.

 

حفظ کرامات انسانی

از اولویت های موسسه

مسئولیت اجتماعی

شرکت موثر در بحرانها

توانبخشی معلولین

رسیدگی به ۳۰۰ معلول

توانمندسازی بانوان

کمک به اشتغال پایدار زنان

اعطای مستمری

مستمری دائم به افراد مسن

شما هم در کار نیک باشید

آنچه در خیریه میگذرد...

ارتباط با بخش های مختلف موسسه