حمایت از ایتام

طرح حمایتی ایتام

این طرح با هدف حمایت از کودکان یتیم و تامین نیازمندی‌های آنان در زمینه‌های معیشتی، تحصیلی، درمان و…. آغاز شد. در این طرح، افراد نیکوکار با پذیرفتن و تقبل حمایت مالی از یک یا چند یتیم در طول سال نسبت به رفع مشکلات مادی آنان در قالب کمک به یتیم خاص، کمک به دانش‌آموز خاص، کمک به دانشجوی خاص و … اقدام می‌نمایند.

افراد حقیقی یا حقوقی که در این طرح «حامی» نامیده می‌شوند مدت حمایت حداقل یک سال بوده که طی آن حامی به صورت ماهیانه مبلغ تعهد شده خود را به حساب موسسه واریز نموده و هنگام هر واریزی در قسمت توضیحات ذکر می نماید که به چه کسی کمک می کند.

پسر 11 ساله

به علت حفظ آبرو مشخصات محفوظ می باشد.
تومان 50,000 ماهانه
  • کمک هزینه خوراک
  • کمک هزینه تحصیلی
  • کمک هزینه پوشاک
طرح حمایتی ایتام

دختر 12 ساله

به علت حفظ آبرو مشخصات محفوظ می باشد.
تومان 50,000 ماهانه
  • کمک هزینه خوراک
  • کمک هزینه تحصیلی
  • کمک هزینه پوشاک
طرح حمایتی ایتام

دختر 6 ساله

به علت حفظ آبرو مشخصات محفوظ می باشد.
تومان 50,000 ماهانه
  • کمک هزینه خوراک
  • کمک هزینه تحصیلی
  • کمک هزینه پوشاک
طرح حمایتی ایتام