اسفند ۲۳, ۱۳۹۹ اهداء چادر مشکی |اهداء چادر مشکی | موسسه خيريه خادمان حريم ولايت
اهداء چادر مشکی توسط موسسه حریم ولایت به خانم های تحت پوشش
اهداء چادر مشکی

اهداء چادر مشکی توسط موسسه خیریه خادمان حریم ولایت به خانم های تحت پوشش موسسه به مناسبت عید مبعث و اهداء عیدی نوروز به خانم های محترم تحت پوشش موسسه

در خیریه ولایت خانواده های نیازمند، بر اساس شاخصه های مددکاری، نیاز واقعی و درجه اولویت آنان مشخص و سپس تحت پوشش قرار میگیرند.

در خیریه چه میگذرد

فرم عضویت