سبدکالا

توزیع سبد کالا

خیریه نیازمندان، توزیع سبدکالا یکی از کارهای مداوم خیریه بوده است.

موسسه خیریه خادمان حریم ولایت با توجه به ایام کرونایی و تعطیلی پی در پی مشاغل

همچنان به فکر افراد کم برخوردار هست و با حمایت خیرین عزیز اقدام به تهیه و توزیع سبد کالا نمود.

در مراحل مختلف از 500 تا 2000 بسته اقلام غذایی بین افراد نیازمند توزیع گردیده است.


درباره موسسه

سازمانی مردم نهادکه بر اساس مسئولیت اجتماعی و بر پایه  آموزه های دینی و ملی شکل گرفته است.

هدف این موسسه کمک به خانواده های محترم و آبرومند فقرا، ایتام و معلولین بوده

و توانمندسازی زنان سرپرست خانواره از اصلی ترین اهداف ما میباشد.

این موسسه به هیچ ارگان و یا دستگاهی وابسته نبوده و با کمکهای مردمی اداره میگردد. سازمانهای موظف دولتی بر عملکرد این موسسه نظارت دارند.


همیاری خیرین، بزرگترین پشتوانه برای ما

ما با یاری شما توانسته ایم به ۸۵۰ خانواده تحت پوشش  برای ۲۹۰۰ نفر مستمری

مقطعی و ماهانه و خدمات رایگان ارائه دهیم.

شاید این کارها نقطه عطفی باشد برای شروعی دوباره

و برای رها شدن از رنج و نامیدی و از این بابت خوشحالیم که در کنار شما هستیم.


شناسایی نیازمندان

در خیریه ولایت که خیریه نیازمندان است، خانواده های نیازمند، بر اساس شاخصه های مددکاری، نیاز واقعی و درجه اولویت آنان مشخص و سپس تحت پوشش قرار میگیرند.


کمک هزینه سلامت

در خیریه ولایت .تامین کمک هزینه پیشگیری، درمان ،بهداشت و سلامت، برای خانواده های تحت پوشش یکی از موثر ترین اقدامات است.


جهیزیه نو عروسان

در خیریه ولایت، تامین برخی از اقلام جهیزیه یا وسایل زندگی فرزندان خانواده های تحت پوشش پس از اولین روزهای ازدواج آنان انجام می پذیرد.


کمک هزینه زندگی

در خیریه ولایت، به خانواده های تحت پوشش بر اساس نظرمددکار، به صورت دائمی یا مقطعی، با حفظ کرامت آنان بوجود نیاید، سبد کالا اهدا میگردد.