برآوردن آرزو نازنین دخترک ۹ ساله
اسکیت-بهینه-شده

آرزو کودک

آرزو کودک

آرزو کودک ۹ ساله فقط یک کفش اسکیت بود…

چندیست که به علت بیش فعالی به همراه مادرش که یک زن بد سرپرست است،

تحت پوشش خیریه قرار گرفته است.

او بعد از گذراندن دوره های کار درمانی با کمک و حمایت خیریه ولایت اکنون به حالت طبیعی بازگشته

و الحمدالله شاگرد اول کلاسش شده و هوش بسیار خوبی دارد.

 به همراه مادرش به دفتر خیریه اومد و مژده شاگرد اول شدنش را داد.


درباره موسسه

سازمانی مردم نهادکه بر اساس مسئولیت اجتماعی و بر پایه  آموزه های دینی و ملی شکل گرفته است.

هدف این موسسه کمک به خانواده های محترم و آبرومند فقرا، ایتام و معلولین بوده

و توانمندسازی زنان سرپرست خانواره از اصلی ترین اهداف ما میباشد.

این موسسه به هیچ ارگان و یا دستگاهی وابسته نبوده و با کمکهای مردمی اداره میگردد. سازمانهای موظف دولتی بر عملکرد این موسسه نظارت دارند.


همیاری خیرین، بزرگترین پشتوانه برای ما

ما با یاری شما توانسته ایم به ۸۵۰ خانواده تحت پوشش  برای ۲۹۰۰ نفر مستمری

مقطعی و ماهانه و خدمات رایگان ارائه دهیم.

شاید این کارها نقطه عطفی باشد برای شروعی دوباره

و برای رها شدن از رنج و نامیدی و از این بابت خوشحالیم که در کنار شما هستیم.


شناسایی نیازمندان

در خیریه ولایت خانواده های نیازمند، بر اساس شاخصه های مددکاری، نیاز واقعی و درجه اولویت آنان مشخص و سپس تحت پوشش قرار میگیرند.

در خیریه چه میگذرد

فرم عضویت