کمک یک میلیارد ریالی و هفت میلیون ریالی دو خیر نیک اندیش
کمک-نقدی-بهینه-شده1

کمک های نقدی خیرین نیک اندیش

کمک یک میلیارد ریالی یک خیر عزیز برای کمک به نیازمندان قبل از عید و همچنین کمک هفت میلیون ریالی خیر نیک اندیش به خانواده تحت پوشش بنا به گزارش مددکاری به مناسبت فرا رسیدن ایام نوروز 1400 و لزوم توجه به خانواده های نیازمند، جناب آقای اصغری خیر موسسه خیریه ولایت مبلغ هفت میلیون ریال برای یک خانواده تحت پوشش موسسه و ایتام آن خانواده اهداء نمودند.

موسسه خیریه ولایت با حمایت خیرین درصدد تامین نیازهای ضروری خانواده های محترم و آبرومند تحت پوشش خود است که تاکنون توانسته به 270 خانواده خدمات ارائه نماید. براساس گزارش معاونت مددکاری موسسه برای شب عید امسال نیاز به تامین 70 خانواده، به حمایت خیرین جهت تامین نیازهای اصلی 70 خانواده تحت پوشش را دارد.

در خیریه چه میگذرد

فرم عضویت