اهداء گوشت گوسفندی و توزیع بین نیازمندان
نذری گوشت گوسفند

اهداء گوسفند نذری

نیک اندیش گرانمایه ای که در این روزهای سخت به فکر گوشت سر سفره ی افراد نیازمند بود نذری گوشت گوسفند خود را که یک عدد گوسفند بود، تمام گوشت او را به خیریه حریم ولایت فرستاد تا بین نیازمندان تحت پوشش این خیریه توزیع گردد. برای کمک به همنوع پول زیاد نیاز نیست دل بزرگ و روحی لطیف می خواهد.

تقسیم بندی گوشت های اهدایی و اماده سازی برای توزیع به خانواده های تحت پوشش

در خیریه چه میگذرد

فرم عضویت