اهداء چادر مشکی توسط موسسه حریم ولایت به خانم های تحت پوشش
اهداء چادر مشکی

اهداء چادر مشکی

اهداء چادر مشکی توسط موسسه خیریه خادمان حریم ولایت به خانم های تحت پوشش موسسه به مناسبت عید مبعث و اهداء عیدی نوروز به خانم های محترم تحت پوشش موسسه

در خيريه ولايت خانواده های نيازمند، بر اساس شاخصه های مددکاری، نیاز واقعی و درجه اولویت آنان مشخص و سپس تحت پوشش قرار میگیرند.

در خیریه چه میگذرد

فرم عضویت