کمک نقدی ماه رمضان

همه برای همه

ما وظیفه خود میدانیم که برای کمک به نیازمندان، همنوعان خود مداوم پویش ایجاد نموده

و بطور مستمر اقلام آنها را تامین نماییم. شما خیرین و بانیان خیر را پیگیری نمائیم

تا بتوانیم اقلام مورد نیاز 450 خانواده تحت پوشش خود را تامین کنیم.


ماه مبارک رمضان بهانه ای برای همدلی

شرایط سخت زندگی در این روزها چه از نظر اقتصادی و چه کرونا شرایط ویژه ای را رقم زده است 

که شاید هر صدسال یکبار همچین موقعیت هایی به وجود می آید.

نیازمندان بسیار زندگی را سخت می گذرانند،

در فضای بحرانی گلایه ها بسیار است اما همیشه تاریخ اثبات کرده است که در این موقعیت ها

خود مردم هستند که به فریاد یکدیگر می رسند و به هم کمک می کنند.

نیازمندان بسیار شده اند کلمه نیاز کلمه ی بدی نیست همه انسان ها نیازمند هستند

حال این نیاز ها به طریق های مختلف باید رفع شوند و با حمایت و تلاش خود انسان

این نیاز ها برطرف میشود.


موسسه خیریه حریم ولایت برای تهیه اقلام در ماه مبارک رمضان برای خانواده های تحت پوشش با جمع آوری کمک های خیرین عزیز نیک اندیش گرانقدری با کمک نقدی دویست میلیون ریالی به این طرح کمک نمودند.