طرح مهرخوبان موسسه

جمع سپاری طرح مهرخوبان موسسه حریم ولایت

موسسه خیریه خادمان حریم ولایت با ایجاد سه طرح مهرخوبان اهداء تبلت، ساخت آبخوری و خرید لوازم بهداشتی معلولین آغاز به جمع سپاری نموده است و امیدواریم با حمایت های مالی شما عزیزان بتوانیم طرح های زیر را جامع عمل بپوشانیم.

نمایش دادن همه 3 نتیجه