سازمانی مردم نهادکه بر اساس مسئولیت اجتماعی و بر پایه  آموزه های دینی و ملی شکل گرفته است.هدف این موسسه کمک به خانواده های محترم و آبرومند فقرا،ایتام و معلولین بوده و توانمندسازی زنان سرپرست خانواره از اصلی ترین اهداف ما میباشد.
این موسسه به هیچ ارگان و یا دستگاهی وابسته نبوده و با کمک های مردمی اداره میگردد. سازمانهای موظف دولتی بر عملکرد این موسسه نظارت دارند.

شما هم در کار نیک هدفمند سهیم باشید

هیچ کمپینی در اینجا یافت نشد.

همیاری خيرين، بزرگترین پشتوانه برای ما

ما با یاری شما توانسته ایم به 850 خانواده تحت پوشش  برای 2900 نفر مستمری مقطعی و ماهانه و خدمات رایگان ارائه دهیم شاید این کارها نقطه عطفی باشد برای شروعی دوباره و برای رها شدن از رنج و ناامیدی و از این بابت خوشحالیم که در کنار شما هستیم.

حفظ کرامات انسانی

از اولویت های موسسه

مسئولیت اجتماعی

شرکت موثر در بحرانها

توانبخشی معلولین

رسیدگی به ۳۰۰ معلول

توانمندسازی بانوان

کمک به اشتغال پایدار زنان

اعطای مستمری

مستمری دائم به افراد مسن

آنچه در خیریه میگذرد...